HCP Flexi

Štampač je kompatibilan sa protokolima drugih proizvođača što migraciju sa sistema na sistem čini jednostavnim, manje stresnim i jeftinijim procesom.
Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom manipulacijom, uređaj je moguće proširiti dodatnim spoljnim displejem.


Karakteristike:

 • 75 000 Artikala
 • Definisanje po šifri, kodu
 • Do 34 karaktera u nazivu
 • Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)
 • Maksimalna vrednost računa po poreskoj stopi u formatu 11+2
 • Maksimalna vrednost sumirano po računu 13+2
 • Do 500 stavki (artikala) po računu

Serijski protokoli:

 • FP 1 – HCP serijski protokol
 • FP 2 – FP 550 serijski protokol

Termalni štampač:

 • Širina traka 2×56 mm
 • Rezolucija štampe 203 dpi
 • Spoljni prečnik rolne max 60 mm
 • Brzina štampanja 60 mm/s
 • Broj karaktera po liniji 32
 • Sekač papira

Reklamne slike i poruke:

 • Mogućnost definisanja logo-a
 • Mogućnost definisanja zaglavlja do 10 redova
 • Mogućnost definisanja reklama do 10 redova

Interfejsi:

 • PC port (9600 – 460800 b/s)
 • Displej za kupca interni 1×16 karaktera LCD sa zelenim pozadinskim svetlom
 • Displej za kupca externi (opciono)
 • Konektor za fioku

GPRS modem:

 • Integrisani
 • Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

Slični proizvodi

© 2006 - 2013 Digi Electronic. All rights reserved.