•   Pon - Pet 9:00 - 16:00 | Sub 9:00 - 14:00
  •   Tome Živanovića 35, 35250 Paraćin, Srbija
  •   +381 35 566 000
  •   office@digi-electronic.com
  •   Pon - Pet 9:00 - 16:00 | Sub 9:00 - 14:00
  •   Tome Živanovića 35, 35250 Paraćin, Srbija
  •   +381 35 566 000
  •   office@digi-electronic.com

Merni instrumenti

Merni instrumenti - pokazni uređaji vaga

služe za prijem i obradu signala sa mernog pretvarača mase

Obrađeni signal sa mernog pretvarača se po unutrašnjem programu (firmware) konvertuje u masu i prikazuje na ekranu. Pored prikaza merene mase, što je osnovna namena mernog instrumenta, naši instrumenti imaju i dodatne mogućnosti: pamćenje rezultata merenja u internoj memoriji, štampanje, elektronska komunikacija sa drugim akterima mernog sistema po različitim standardima (RS232, RS485, LAN, USB,...), generisanje signala za automatizaciju procesa merenja u formi digitalnih ulaza i izlaza. Svaki naš merni instrument je računar u malom, sa zavidnim mogućnostima. Svi uređaji su izrađeni elektronskim komponentama visoke tehnologije (industrijska ili vojna klasa), što dugoročno obezbedjuje siguran i pouzdan rad. Merne mogućnosti su izuzetne, sa vrlo visokom rezolucijom i brzinom merenja. Uređaji su izradjeni i projektovani u skladu sa međunarodnim standardom EN45501, po preporukama OIML R76, OIML R60, OIML R117, WELMEC.


escalia

eScalia merni instrumenti za vage

Merni instrumenti ove serije su vrlo visokih performansi merenja, komunikacije i upravljanja. Primenu nalaze za sve vrste statičkih i sve vrste dinamičkih vaga (automatske vage) - eScalia je potpuno programabilan instrument. Osnovu uredjaja čini interni industrijski računar koji radi u Windows operativnom sistemu i AD konvertor vrlo visoke rezolucije. Detaljnije


sof06

SOF-06 merni instrument za vage

Namenjen prvenstveno merenju, sa jednostavijim stepenom automatizacije i srednjim mogućnostima štampanja. Mala potrošnja mu daje prednost pri baterijskom radu. Pogodan za upotrebu u statičkim vagama za etiketiranje, isporuku i prijem paketa zbog brojnih mogućnosti sabiranja merenja. Detaljnije


vl-mi02

VL-MI02 merni instrumenti za vage

Serija namenjena za upotrebu prvenstveno u statičkim vagama. Uredjaje ove serije odlikuje jednostavnost korišćenja i lako sprezanje u informacioni sistem korisnika. Najčeće korišćeni instrument u drumskim vagama. Detaljnije


ev908

EV908 merni instrument za vage

Široka serija za upotrebu u statičkim i dinamičkim vagama. Uredjaji ove serije su dugo prisutni na tržištu, proverenog kvaliteta. EV908 serija ime više podvarijanti, saglasno konkretnoj nameni i potrebi korisnika. Detaljnije
Važno je da je tačno!

Od samog početka ljudi su imali potrebu da jednostavno kvantifikuju robu koja je predmet prometa, a to je u početku najlakše bilo u vidu definicije jediničnog etalona koji bi bio osnova za merenje - taj se princip održao do današnjih dana. Za razliku od drugih mernih veličina glavna odlika mase je nezavisnost od uticaja drugih fizičkih veličina (temperatura, vlaga, pritisak,...). Početni vagarski instrumenti su se bazirali na mehaničkim napravama, koje su po pravilu imale vrlo složenu konstrukciju noževa i poluga. Njihovi glavni nedostaci su bili skupo održavanje, mala brzina merenja, subjektivnost operatera pri očitavanju,... Sa razvojem tehnologije menjao se i princip rada vaga. Današnje vage koriste tenzometrijske merne pretvarače na koje se platforma direktno oslanja. Stari problemi su otklonjeni, ali su se pojavili novi: mereni signal sa pretvarača je izuzetno mali, nužna je kompenzacija temperaturnog uticaja na elektronske poluprovodnike, eliminisanja uticaja elektromagnetnih smetnji... Sve vage su po funkcionalnosti podeljene u dve kategorije: statičke (one na koje operater postavlja teret za merenje) i dinamičke (one koje same upravljaju merenim teretom). Klasa tačnosti je dozvoljena greška koju vage može imati. Industrijske vage imaju klasu tačnosti III. Više o načinu rada i strukturi elektronskih vaga