Merni instrumenti - pokazni uređaji vaga

služe za prijem i obradu signala sa mernog pretvarača mase


Obrađeni signal sa mernog pretvarača se po unutrašnjem programu (firmware) konvertuje u masu i prikazuje na ekranu. Pored prikaza merene mase, što je osnovna namena mernog instrumenta, naši instrumenti imaju i dodatne mogućnosti: pamćenje rezultata merenja u internoj memoriji, štampanje, elektronska komunikacija sa drugim akterima mernog sistema po različitim standardima (RS232, RS485, LAN, USB,...), generisanje signala za automatizaciju procesa merenja u formi digitalnih ulaza i izlaza. Svaki naš merni instrument je računar u malom, sa zavidnim mogućnostima. Svi uređaji su izrađeni elektronskim komponentama visoke tehnologije (industrijska ili vojna klasa), što dugoročno obezbedjuje siguran i pouzdan rad. Merne mogućnosti su izuzetne, sa vrlo visokom rezolucijom i brzinom merenja. Uređaji su izradjeni i projektovani u skladu sa međunarodnim standardom EN45501, po preporukama OIML R76, OIML R60, OIML R117, WELMEC.


eScalia merni instrumenti za vage

Merni instrumenti ove serije su vrlo visokih performansi merenja, komunikacije i upravljanja. Primenu nalaze za sve vrste statičkih i sve vrste dinamičkih vaga (automatske vage) - eScalia je potpuno programabilan instrument. Osnovu uredjaja čini interni industrijski računar koji radi u Windows operativnom sistemu i AD konvertor vrlo visoke rezolucije. Detaljnije


SOF-06 merni instrument za vage

Namenjen prvenstveno merenju, sa jednostavijim stepenom automatizacije i srednjim mogućnostima štampanja. Mala potrošnja mu daje prednost pri baterijskom radu. Pogodan za upotrebu u statičkim vagama za etiketiranje, isporuku i prijem paketa zbog brojnih mogućnosti sabiranja merenja. Detaljnije


VL-MI02 merni instrumenti za vage

Serija namenjena za upotrebu prvenstveno u statičkim vagama. Uredjaje ove serije odlikuje jednostavnost korišćenja i lako sprezanje u informacioni sistem korisnika. Najčeće korišćeni instrument u drumskim vagama. Detaljnije


EV908 merni instrument za vage

Široka serija za upotrebu u statičkim i dinamičkim vagama. Uredjaji ove serije su dugo prisutni na tržištu, proverenog kvaliteta. EV908 serija ime više podvarijanti, saglasno konkretnoj nameni i potrebi korisnika. Detaljnije

© 2006 - 2013 Digi Electronic. All rights reserved.